Průměrné denní teploty za uplynulé období 6 dnů

DenDatumprům.teplota [°C]Mezní teplota pro přerušení(obnovu) vytápění[°C]


Pravidla pro vytápění

(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 st. C se vytápění obnoví.