ENERGETICKÝ MANAGEMENT
Verze 2.51

Město Kopřivnice

Úvodní informace o projektu, každá stránka obsahuje podrobnou nápovědu
V této části stránek můžete průběžně sledovat informace o spotřebě energie v evidovaných odběrných místech. Údaje zde uváděné poskytují informace o energetických úsporách. Dále dávají uživatelům/organizacím přehled o aktuálním stavu spotřeby energie. Pro přechod mezi jednotlivými zobrazeními použijte nabídku v horním okraji. Pro veřejnost jsou dostupné grafy spotřeby. Položky v nabídce označené symbolem zámku jsou přístupné pouze definovaným uživatelům.

Počítačový program byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a
využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - část A - Program EFEKT


   logoMPO.gif efekt-logo.gif, 3,6kBCESA a.s. Pardubice