Úvod     Odečty Nutné přihlášení      Přehledy     Grafy

Průměrné denní venkovní teploty

Teploty

Tabulka
EM 2.51 Energetický management     CESA a.s., Pardubice 2009